Wie zijn wij?

J.W. de Lange B.V. is een bedrijf wat gericht is op de veevoederindustrie. Wij streven er naar een geweldig bedrijf te zijn en duurzaam succes te bereiken in onze prestaties.

Op het gebied van duurzaamheid kunt u onder het kopje duurzaamheid meer vinden over de maatregelen die wij als bedrijf nemen om duurzaam om te gaan met het milieu.

Binnen J.W. de Lange bv vindt voornamelijk de productie van veevoederconcentraten plaats. Een moderne, computergestuurde menginstallatie zorgt ervoor dat de recepten van klanten uitgevoerd worden. Aan de hand van de voorraadadministratie worden de grondstoffen die nodig zijn voor het produceren besteld en ingepland.
Onder het kopje produceren vindt u meer informatie over de mogelijkheden binnen J.W. de Lange bv.

Naast het produceren van veevoederconcentraten hebben wij ook ruimte voor de op- en overlag van grondstoffen zoals vismeel. Onder het kopje op –en overslag vindt u meer informatie over de mogelijkheden voor op- en overslag binnen ons bedrijf.

Voor de op- en overslag van voedermiddelen en de productie van voedermiddelen beschikken wij over een GMP+ certificaat.